ODT – OutDoor Trainig

 

משך הסדנה: 8-16 שעות

קהל היעד: עובדים ומנהלים בארגון

רציונל:

מבוגרים ככל שנהיה, נפש הילד שבתוכנו שואפת לפרוץ החוצה. הילד הזה אוהב לשחק, לקפוץ, להתחרות ולהנות.
אם נדע לבחון תחת זכוכית מגדלת את השילוב העדין בין המשחקים, ההפעלות וההתנסות החוויתית יחד עם הרציונל והתיאוריה- או אז תהיה הלמידה וההפנמה של התובנות עמוקה ומשמעותית יותר.

מטרות:

• להעמיק את ההכרות בין חברי הקבוצה, כך שכולם ירגישו נוח.
• ליצור קבוצה שעובדת כמכונה משומנת לאורך זמן.
• לפתוח ולפתח ערוצי תקשורת ותרבות דיבור בקבוצה.
• לאפשר זמן יום של כיף ושיחרור.

נושאי הפעילות:

• מה בין עבודה בצוות ל'עבודת צוות'.
• תקשורת בינאישית מקרבת.
• שלבי ההתפתחות של קבוצה.
• תכנים ותהליכים בעבודה הקבוצתית.
• משוב ככלי תקשורתי מעצים.
• התנסויות והפעלות.