משא ומתן

ניהול משא ומתן אפקטיבי

משא ומתן מוצלח, הוא כזה המביא לשביעות רצון שני הצדדים.
למדו כיצד לנהל מו"מ, כיצד להימנע ממכשולים וכיצד לזהות הזדמנויות.