יצירתיות וחשיבה חדשנית

אם תמשיך לעשות מה שתמיד עשית – תמשיך לקבל את מה שתמיד קבלת

 

האם יצירתיות היא מולדת או נרכשת?
האם זו נחלתם של יחידי סגולה?
האם גם אני יכול/ה?
מוח האדם עסוק רוב שעות היממה. חלק נכבד מפעולותיו מוקדש לחשיבה. אלא שהאדם חושב בדרך שהוא הורגל לחשוב בה.

רובנו משתמשים שוב ושוב באותם הדפוסים המוכרים לנו. נמצא, שעל מנת לפתור בעיות ולקבל החלטות באופן אפקטיבי נדרשת חשיבה שונה, יצירתית, רחבה, מסתעפת ופורצת גבולות למחוזות חדשים.

בין הנושאים בהם נעסוק בהרצאה:

זיהוי מגבלות ומקובעות החשיבה שלנו
חקירה של התהליך שגרם לקבעונות
התנסות והיחשפות לאופציות חדשות
חידות, משחקי הגיון ותרגילים לפיתוח היצירתיות
ראה מה שכולם רואים, חשוב מה שאיש אינו חושב