גברים ממאדים, נשים מנגה

זכר ונקבה ברא אותם – איך מגשרים?

 

ההבדלים בין המינים, הפיזיים והמנטליים, אינם מהווים עוד לכאורה פרמטר בהגדרת הכישורים. גבולות התפקיד הטשטשו. תפקידים שבאופן מסורתי מילאו גברים, נתפסים היום גם בידי נשים, תפקידים נשיים (כמו בישול, ספרות או עיצוב אופנה) הפכו אימפריה גברית. השוויון רחוק מלהיות מלא אך נוכחותו בחיינו רבה מאי פעם.

האם יתכן כי הקביעה הנחרצת בענין מאדים ונגה אינה עומדת עוד במבחן המציאות?