אינטליגנציה רגשית בעבודה

משך הסדנה: 32 – 8 שעות

קהל יעד: כל עובדי הארגון

רציונל:

בקצב המטורף של ימינו, בחברה ובתרבות בה אנו חיים, נראה קשה ואולי אף בלתי אפשרי להצליח בחיים, בעבודה ובמרוץ העכשווי בכלים של אז.

זה מכבר ידוע לכולנו כי השכלה, I.Q. ומדדים נוספים עליהם גדלנו, אינם מנבאים בהכרח, הצלחה בעבודה, בעסקים ובחיים.

האינטליגנציה הרגשית – בינת הלב והתבונה הפנימית, מאפשרות לנו לתפקד בקלות יתר, באפקטיביות ולשביעות רצוננו במערכות יחסים, בבית ובעבודה.

מטרות:

• להכיר מהי אינטליגנציה רגשית וכיצד ניתן להשתמש בה בעבודה.
• לזהות ולהכיר את המחסומים המונעים מאתנו שימוש באינטליגנציה הרגשית שלנו.
• לאפשר אופציה חדשה לתקשורת בינאישית בדרך להשגת תוצאות מספקות.
• להעניק ארגז כלים פרקטיים לתקשורת ושירות מתוך אינטליגנציה רגשית.

נושאי הפעילות:

• מהי אינטליגנציה רגשית – מבוא והגדרות
• רגש והגיון ומה שביניהם
• מהן הפרדיגמות שמנהלות ומגבילות אותנו מלהצליח בעבודה ובחיים
• תקשורת מקרבת ופילוסופית ה: WIN/WIN
• א.פ.ר.ת. והיכולת לשלוט בפרשנות, ברגשות ובתגובות שלנו
• מוטיבציה בעבודה וכיצד ניתן להעלות אותה