אינטליגנציה רגשית במשרד, על הכביש ובבית

"באמצעות הלב רואה האדם נכונה; מה שחשוב באמת איננו נראה לעין"
(דה סנט-אקזיפרי, הנסיך הקטן)

 

בינת הלב והתבונה הפנימית מאפשרות לנו לתפקד בקלות, באפקטיביות ולשביעות רצוננו.

לרגשותינו, כאשר הם מופעלים נכונה, יש תבונה משלהם; הם מדריכים את חשיבתנו, את ערכינו, את הישרדותנו. אך הם עלולים לסטות בנקל לדרכים נלוזות, וכך קורה להם לעיתים תכופות מדי. כפי שקבע אריסטו, הבעיה איננה ברגשות, כי אם בהלימות של הרגש ודרך הבעתו. השאלה היא כיצד יכולים אנו להכניס אינטליגנציה לרגשתינו, ואדיבות לרחובותינו, ואיכפתיות לחיינו הקהילתיים? (דר דניאל גולדמן, אינטליגנציה רגשית).