שינוי

השינוי מפחיד? השינוי מבורך

שינויים מתרחשים סביבנו תדיר. בהרצאה נלמד כיצד לזהותם, ולנצלם לטובתנו….

להסתכל מרחוק על החיים – התמודדות עם שחיקה בעבודה

הסבב המוכר בין ילדים, עבודה, סידורים וזוגיות מותיר רבים מאתנו מותשים, וחסרי אנרגיות.
כיצד מתרחקים מהכאוס הרגעי, מזהים את תחושת השחיקה ומתמודדים עימה בתבונה.

מאיגרא רמא לבירא עמיקתא – ובחזרה

כל משבר היא הזדמנות, כך כולם יודעים.
איך מנצלים זאת נכון? כיצד מתרוממים ממצבי מצוקה, ומגיעים לפסגה גבוה יותר בכל פעם?