משוב

משוב והשימוש בו ככלי לקידום הפרט והארגון

משוב בין המנהל לעובד, לקולגות ובחזרה, הינו כלי מפתח להתייעלות וצמיחה. למדו כיצד לעודד הפרייה הדדית וסביבת עבודה טובה