יעדים

חזון אישי וארגוני, וקביעת יעדים ומטרות

ללא חזון מוצק, ריאלי ומדויק, ההתקדמות איטית ובינונית. למדו כיצד לגבש חזון, וכיצד לעמוד בו.